Thông tin hữu ích

Dự trù vật tư Hoàn thiện nhà ở

Trong xây dựng, cũng giống như tất cả các ngành khác, đều phải có định mức vật tư để dự trù chi phí. LAMDA Group dự trù sơ qua để quý khách hàng nắm được định mức vật tư trong công tác Hoàn thiện cơ bản.

Những Nguyên tắc khi chọn vật liệu trong xây dựng

Lựa chọn vật liệu cho công trình là một yếu tố rất quan trọng trong cả quá trình thiết kế và thi công.

Tư vấn khách hàng

CHỦ ĐỘNG TRONG LÀM VIỆC VỚI KHÁCH HÀNG VÀ ÁP ĐẶT CÓ PHẢI LÀ MỘT?
Đối với người không hiểu thế nào là chủ động thì rất dễ nhầm lẫn "chủ động" và "áp đặt". Trên thực tế, chủ động và áp đặt là 2 phạm trù khác nhau, chúng...
© Copyright 2017 Designed byViễn Nam