Dự trù vật tư Hoàn thiện nhà ở

Giả định, định mức vật tư tiêu hao cho thông số như sau:

Định mức cấp phối vật liệu cho căn phòng với các kích thước: 

  • Chiều rộng phòng:10m
  • Chiều dài phòng: 10 m
  • Chiều cao phòng: 10 m
  • Diện tích phòng: 100 m2
  • Sàn nhà: Sàn lát gạch 60 x 60
  • Tường nhà: Tường bã và quét Sơn
  • Cửa phòng: 4 cửa chính


1. Định mức vữa xi măng trát trần: vữa xi măng mác 50 dày 1,5cm, trát trên diện tích 100m2, tương ứng với 1.75m3 vữa.
Để trộn được khối lượng vữa này cần:
- 639.75kg xi măng, tương đương với 12.5 bao xi măng PC30 loại 50kg
- 2m3 cát (modul độ lớn từ 1,5-2)
- 0.25m3 nước sạch

2. Định mức vữa xi măng láng sàn: vữa xi măng dày 2cm, láng trên diện tích 100m2, tương ứng với 2.5m3 vữa.
Để trộn được khối lượng vữa này cần:
- 800kg xi măng, tương đương với 55 bao xi măng PC30 loại 50kg
- 8m3 cát (modul độ lớn từ 1,5-2)
- 1.5m3 nước sạch

3. Định mức vữa xi măng trát tường: vữa xi măng mác 50 dày 1.5cm, trát trên diện tích 100m2, tương ứng với 15.5m3 vữa.
Để trộn được khối lượng vữa này cần:
- 5598kg xi măng, tương đương với 112.5 bao xi măng PC30 loại 50kg
- 16.25m3 cát (modul độ lớn từ 1,5-2)
- 3m3 nước sạch

4. Định mức lát sàn: để lát kín diện tích phòng 100m2, cần:
- 42 tấm ván loại 1285 x 195 x 8cm
- Chiều dài phòng 10m, cần 2 tấm
- Chiều rộng phòng 10m, cần 21 tấm

5. Định mức ốp tường: để ốp kín diện tích tường 100m2, cần:
- 21600 viên gạch
- 1375m3 vữa xi măng, tương đương với 4313kg xi măng, 29m3 cát, 1m3 nước sạch.
- 172kg xi măng trắng.

LAMDA Group.vn (P.1)

© Copyright 2017 Designed byViễn Nam